Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Làng Nguyệt Ức có một người
Khai Xuyên tên cử, hiệu thì Hạnh Am
Đang làm tri huyện bỏ quan
Lục niên ẩn tích dạy đàn học sinh
Giúp mưu Nguyễn Huệ Bắc Bình
Đố ai biết được tiên sinh tên gì?
(Là ai?)