Với những người chăn chiên, sứ thần Chúa nói : Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người, anh em sẽ gặp thấy 1 trẻ sơ sinh bọc tả, được đặt trong đâu ?