Câu đố tỉnh thành:

Nơi đây có bến Ninh Kiều
Bến thương bên nhớ bến yêu bến chờ
Được vinh danh đất Tây Đô
Nước trong gạo trắng muôn xưa danh truyền?