Câu đố về vật dụng:

Thân mềm chẳng có chút xương
Thẹn thùng mặc áo cũng vuông như người
Là cái gì?