Câu đố về thức ăn:

Vỏ xanh, múi trắng ngon lành
Mứt gì bạn với na trên cành?