Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Có chân mà chẳng biết đi
Quanh năm suốt tháng ở lì một nơi.
Đỡ người nằm ngủ thảnh thơi
Còn mình đứng suốt một đời lặng im.
(Là cái gì?)