Câu đố về cây:

Nhà xinh, nhà đẹp, nhà sang
Em đây tô điểm, sửa sang đủ màu?