Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Non xanh nước biếc xuôi dòng
Nơi đâu lại có núi Hồng, sông Lam?