Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào tàu giặc chìm sâu
Anh hùng Trung Trực đi vào sử xanh?

Đố là sông gì?