Câu đố về vật dụng:

Vô duyên đứng ở giữa nhà
Hễ ai động đến thì òa khóc kêu
Là cái gì?