Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Vinh kia nằm giữa biển khơi
Nối từ Cổ Mã đến biện Ninh Hòa?