Câu đố về các nhân vật lịch sử:

“Thuốc Nam trị bệnh cho người Nam”
Danh y nổi tiếng đến miền Bắc phương
Vua Minh buộc cống nộp sang
Tấm lòng nhớ nước chết bên xứ người?