Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nhất Thanh Nhị Thanh, Tam Thanh
Thắng cảnh nổi tiếng, nổi danh nơi nào?