Câu đố về các loài động vật:

Cũng loài hổ dữ trong rừng
Gọi tên như thể đưa tin nhắn về?