Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Vinh gì duyên dáng, mộng thơ
Hồ thu mặt nước, rồng chờ xuống thăm?