Câu đố về thực vật:

Giữa xương trắng, thịt trắng ngà
Khoác ngoài hai lớp áo da hai màu
Là củ gì?