Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Hai đầu mà chẳng có đuôi
Người, xe qua lại ngược xuôi, suốt ngày.
(Là cái gì?)