Câu đố bến gì đảo gì:

Bến gì nhộn nhịp tàu ghe
Xưa hoang vắng, nay tứ bề phồn hoa?