“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” Những người hợp với các sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa là ai ?