Câu đố tổng hợp:

Buồn gì mà lạ quá kìa
Ăn bao nhiêu lại ra ngoài bấy nhiêu
Là gì?