Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Sầu riêng, măng cụt, chôm chôm
Nơi nào nổi tiếng Lái Thiêu vườn nhà?