Câu đố về đồ vật:

Mất tiền mà phải ôm eo
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi?