Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Về thăm lại đất An Giang
Núi sao nghiêng ngả trước làn gió đông?