Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Sừng sững mà đứng giữa nhà
Ai vào không hỏi, ai ra không chào.
(Là cái gì?)