Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tỉnh nào cuối đất, cùng trời
Ba bề biển bạc đắp bồi quê hương?