Câu đố về động vật:

Khoác áo hoa gấm đủ màu
Đẻ con là trứng thành sâu hại người
Là con gì?