Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Về thăm Hà Tĩnh đẹp xinh
Núi gì sơn thủy hữu tình muốn chim?