Câu đố về các nhạc cụ:

Cây trúc không đốt
Mà đục lỗ tròn
Mục đồng véo von
Chiều thôn êm ả.
(Là cái gì?)