Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Than chì rồi đến đồng, vàng
Ở đâu mỏ quý giàu sang nước nhà?