Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Về thăm Tam Điệp núi cao
Năm xưa Hoàng đế Quang Trung ghé vào
Nhân dân nô nức đón chào
Chờ tin chiến thắng, diệt loài giặc Minh?