Câu đố về các loài động vật:

Ngày thì cứ ngủ lim dim
Đêm về sáng mắt, tìm săn bắt mồi?