Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Về thăm đất cảng Hải Phòng
Đảo gì cát trắng cháu ngoan đây nhà?