Câu đố về động vật:

Kiển tố vừa đố vừa giảng.
(Là cái gì?)