Câu đố về động vật:

Trên bờ lạch bạch chậm ghê
Ao hồ nhẹ lướt hả hê quên ngày
Là con gì?