Một mẹ sinh được vạn con,
Rạng ngày chết hết chỉ còn một cha,
Mặt mẹ xinh đẹp như hoa,
Mặt cha nhăn nhó chẳng ma nào nhìn.

Đố là gì?