Câu đố về đồ vật:

Ruột dài từ múi đến chân
Mũi mòn ruột cũng mòn dần theo sau?