Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Vạn Phúc, làng lụa tơ tằm
Bên bờ sông Nhuệ đố anh tỉnh nào?