Câu đố về động vật:

Mào nhỏ, đầu cũng nhỏ thôi
Mình tròn, lông mượt là tôi đây mà
Loanh quanh vườn tược trong nhà
Bới tìm sâu bọ để mà nuôi con
Là con gì?