Câu đố về thực vật:

Thân cây thẳng lá cong xòe
Mùa đông thì chửa, mùa hè nở con
Là cây gì?