Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Vải đen, vải trắng, vải màu
Kim chỉ, may vá, ngày dài đêm thâu?