Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cửa gì khép nép bề trên
Đứng nàng chính giữa Mêkông trở về?