Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - lại quả thơm ngon
Hỏi vào - co lại chỉ còn bé thôi.
Nặng vào - mới thật lạ đời
Bỗng nhiên thành vết xoong nồi lọ lem.
(Là chữ gì?)