Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Bằng sắt thì vượt qua sông
Bằng tre soi bóng vào lòng ao quê.
Bằng xi măng để xe đi
Vồng lên bảy sắc đón về cơn mưa.
(Là cái gì?)