Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Tuy Hòa, Bình Định, Quy Nhơn
Năm xưa chúa Nguyễn vượt đèo tránh “Lê”?