Câu đố về các loại bánh:

Bánh gì nhỏ, gọi to đùng?
(Là bánh gì?)