Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Quy Xuân sông chảy trên cao
Nước và vào đá tung mưa, thác gì?