Câu đố về quả:

Thà rằng chịu chữ hàn vi
Không xiêm mà mặc, không y mà choàng?