Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Gò nào thây giặc chất cao?
Quang Trung thừa thắng, tiến vào Thăng Long?