Câu đố những gì:

Tưởng ruột thịt, hoá xa vời
Người thì gai góc sống nơi bụi bờ
Người kia bay bổng mộng mơ
Vui say cùng gió lửng lơ giữa trời?