Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tìm về thành cổ Châu Sa
Có đồn Cổ Lũy, sông Trà, nơi đâu?